Raja Yoga (Docenten) Opleiding

Raja Yoga (Docenten) opleiding

Deze opleiding wordt vanwege onze beperkte capaciteit (voorlopig) niet meer gestart. Wilt u toch starten dan verwijzen wij u graag naar het Raja Yoga Instituut te Ilpendam.

[simpletabs style=”3″]

[simpletab title=”Algemeen”]

Docent:  Peter ‘Isvarananda’ van Lieshout

Raja Yoga betekent Koninklijke Yoga en is de kroon op het werk van Yoga training. Het is een enorme verdieping op de kennis van de Hatha Yoga die in de basis opleiding is gedeeld.

Deze opleiding wordt ook vaak docenten opleiding genoemd, omdat bijna iedere student zo enthousiast wordt dat hij of zij die kennis wil uitdragen. De opleiding bouwt voort op het fundament van de Hatha Yoga en zoals Svatmarama in zijn Hatha Yoga Pradipika zei: “Iemand kan geen perfectie in Raja Yoga verkrijgen zonder Hatha Yoga, noch perfectie in Hatha Yoga zonder Raja Yoga”. Die twee vormen zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In onze school start deze opleiding voor de eerste keer, maar door het wereldwijd erkende pad van Shri Yogacharya Ajita te volgen, hebben wij er vertrouwen in. De docent is persoonlijk door Ajita opgeleid tot Yoga Meester en heeft de kennis, de bevoegdheid en het enthousiasme deze lessen te geven.

De Raja Yoga (docenten) Opleiding beantwoordt ruim aan de eisen van 500 uren studie die de Internationale Yoga Federatie aan de opleiding stelt.

Het doel van deze opleiding is je de vaardigheden te leren op basis van traditionele en bewezen yoga technieken, zodat je tot Zelfrealisatie kan komen. Om je volgens die traditie, “Yoga docent” te kunnen noemen zal je door twee meesters erkend moeten worden. Voor die erkenning vraag je, na het afronden van deze opleiding een persoonlijk gesprek met jouw meester aan.
Dit doe je niet eerder dan dat je zelf denkt de stof voldoende te hebben verwerkt en eigen gemaakt.

Erkenning als docent en toetsing van de kwaliteit van jouw kennis gebeurt volgens traditie: een echte Yogadocent(e) is herkenbaar aan zijn/haar kennis van de Mudra’s of energiezegels. Je kunt daarmee je officiële certificaat halen.
Voor de erkenning door een tweede yoga meester zal jouw meester je helpen met namen en contactgegevens.

[/simpletab]

[simpletab title=”Inhoud”]

Behalve een herhaling/verdieping van de basis opleiding:

 1. Yama (Morele principes)
 2. Niyama (Morele idealen)
 3. Asana (Fysieke houdingen)
 4. Pranayama (Energiebeheersing)
 5. Pratyahara (Onthechting)

Naast alle theorie zal je worden getraind om de opgedane kennis tot wijsheid (eigen ervaring) om te zetten.

Eerste jaar

 1. Pranayama (Energiebeheersing)  uitbreiding en beoefening technieken
 2. Dharana (concentratie)  techniek en praktijk

De interessante “Wetenschap van de ziel” met uitleg van de: Subtiele anatomie met daarin de verschillende aspecten van het:

 • Grof lichaam
 • Subtiel lichaam
 • Oorzakelijk lichaam
 • “Innerlijk orgaan” met de onderdelen:
  • Verstand (Manas)
  • Intellect (Buddhi)
  • Ego (Ahamkara)
  • Geheugen (Citta)
 • Energiewervelingen (Vritti’s)
 • Soorten energiewervelingen
 • Communicatie met Brahman (Brahmarandra) en controle over:
  • de grove elementen (Bhuta’s)
  • de subtiele elementen (Tanmatra’s)
  • de motoriek (Karmendriya’s)
  • de zintuigen (Jnanendriya’s)
 • Kennis over de realisatie van:
  • het Zelf (Atman)
  • de indrukken (Samskara’s)
  • het onderscheidingsvermogen (Viveka Khyati)
  • de essentiële aard (Svarupa Sthiti)
  • de dood en de wedergeboorte (Samsara)

Start met theorie over het pad van Samadhi (Samadhi Pada) volgens de Yoga Sutra’s van Patanjali

Tweede jaar

 1. Pranayama (Energiebeheersing)  uitbreiding met het laatste deel; de kennis en techniek van Mudra’s (energiezegels)
 2. Dhyana (meditatie)  techniek en praktijk
 • Vervolg van de theorie over het pad van Samadhi (Samadhi Pada) volgens Patanjali
 • Theorie over het pad van beoefening (Sadhana Pada)
 • van de theorie over het pad van hogere vermogens (Vibhuti) met de uitleg van Samyama (combinatie van Dharana, Dhyana en Samadhi)

Derde jaar

 1. Samadhi (contemplatie)  techniek en praktijk
 • Vervolg theorie pad van hogere vermogens (Vibhuti) met de uitleg van Samyama
 • Theorie pad van bevrijding (Kaivalya Pada)

Veel van de theorie vindt plaats door toepasssing van de oude geschriften in de huidige tijd:

 • Hatha Yoga Pradipika van Svatmarama
 • Yoga Sutra’s van Patanjali

De inhoud van de lessen omvatten:

 • fysieke houdingen (Asana’s);
 • een energiebeheersing oefening (Pranayama) en een energiezegel (Mudra);
 • concentratie- (Dharana), meditatie- (Dhyana) of een contemplatieoefening (Samadhi);
 • interactieve theorie les over de genoemde onderwerpen met praktische voorbeelden

[/simpletab]

[simpletab title=”Toelatingseisen”]

In principe is er maar één toelatingseis:

 • Afgeronde Yoga Basis Opleiding.
  Heb je geen Basis Opleiding bij ons of één van de scholen uit de lijn van Sri Ajita gedaan dan zal in een persoonlijk gesprek een advies worden gegeven of deze opleiding haalbaar is of dat het beter is in de Basis opleiding te starten.

Verder wordt geadviseerd deze opleiding pas te starten:

 • na je 18de verjaardag.
 • met de bereidheid je levensstijl aan te passen om een positief effect op je eigen ontwikkeling te stimuleren.
 • als je bereid bent de algemene overtuigingen in de wereld eens vanuit een ander standpunt te willen bekijken. Je zou nog wel eens verbaasd kunnen zijn over het resultaat.
 • met wat doorzettingsvermogen en een zachte discipline.
 • als de docent op de hoogte is gebracht van eventuele fysieke of mentale ziekten of problemen.

[/simpletab]

[simpletab title=”Lestijden”]

Wij starten met Ã©Ã©n derde jaars groep:

 • derde jaars op
  donderdagavond 1 september 2016
  van 19:30 uur tot 22:30 uur

Deze 3-jarige opleiding bestaat uit 120 lessen. De Docenten Opleiding omvat samen met de voorafgaande Basis Opleiding 480 les-/contacturen, waarnaast een minimale inspanning van ca. 320 uur zelfstudie wordt verwacht.
Een inschrijving is per seizoen, dus 40 wekelijkse lessen.

Voor de geplande data zie cursuskalender.
In onze planning hebben wij met de Herfst-, Kerst- en Meivakantie rekening gehouden. Voor de zomervakantie is het opleidingsjaar gepland afgerond.

[/simpletab]

[simpletab title=”Kosten”]

Totale omvang cursus:     120 lessen van 3 uur, verdeeld over 3 jaar
Kosten per les: €     20,75
Totale kosten seizoen: €    830,-
Totale opleidingskosten: €  2490,-  voor 3 jaar

De opleidingsprijs is exclusief lesboeken, maar die zijn bijna allemaal gratis te downloaden via internet. Je mag in één keer betalen, maar ook in 10 maandelijkse termijnen van € 83,-, telkens vóór aanvang van iedere lesmaand.
Onze voorkeur gaat uit naar overmaking van het lesgeld per bank.

Noot:  Wij hebben geprobeerd het lesgeld laag te houden om de opleiding voor iedereen toegankelijk te maken. Echter omdat ook wij kosten maken ben je echter verplicht jouw inschrijfgeld én de rest van je lesgeld voor het betreffende jaar altijd te voldoen ook als je de opleiding later start of voortijdig beëindigd.
Voor de docenten opleiding verbind je jezelf dus per jaar!

Je bent ingeschreven zodra jouw eerste betaling verricht is én je jouw inschrijfformulier ingevuld en ondertekend hebt ingeleverd.

Inschrijfgeld: € 83,-; is tevens het lesgeld voor de eerste 4 lessen (je betaalt dus geen extra inschrijfgeld).
IBAN nummer: NL15TRIO0786719141
t.n.v. Pratyak Caitanya te Heemskerk
Met vermelding van: Docenten Opleiding + opleidingsjaar

Mocht om de één of andere reden de opleiding niet door gaan dan wordt er contact met je opgenomen. We stemmen dan met jou af of je de mogelijkheid hebt op een andere avond te komen. Als dat niet lukt dan wordt jouw inschrijfgeld teruggestort.

[/simpletab]

[simpletab title=”Inschrijven”]

Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Dit gekoppelde PDF formulier kunt u uitprinten en met de hand invullen. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

Ongetekende inschrijfformulieren zijn niet geldig en zullen worden teruggestuurd ter ondertekening.

 

 

 

 

[/simpletab]

[simpletab title=”Literatuur”]

Voor de lessen maken wij voornamelijk gebruik van de boeken van grootmeester Sri Yogacharya Ajita Maharaja van Het Raja Yoga Instituut uit Ilpendam, waar we zelf opgeleid zijn. Wij hebben vele boeken op dit vlak gelezen, maar déze blinken uit in helderheid en begrijpelijkheid. De waarde van de inhoud van deze boeken zijn ongekend en erkend door de Internationale Yoga Federatie (IYF). Ajita ontving voor zijn uitzonderlijke trainingen in 2003 het erelidmaatschap. Daarnaast is hij één van de vaste adviseurs van de Federatie en voorzitter van de European Yoga Council. De IYF behartigd de belangen van 400 miljoen yogabeoefenaars wereldwijd en ziet toe op de kwaliteit van het yoga onderwijs.

 • LESSCHEMA  (Ajita)  ,
  uitgeverij: Het Raja Yoga Instituut, Ilpendam,
  gratis te downloaden  via de website van het Raja Yoga Instituut
 • YOGA DIPIKA  (B.K.S. Iyengar)  ,
  Paperback, uitgeverij: Karnak, Amsterdam,
  ISBN10: 9063500289 | ISBN13: 9789063500283
  prijs ca € 30,-
 • HATHA YOGA PRADIPIKA  (Ajita)  ,
  uitgeverij: Het Raja Yoga Instituut, Ilpendam,
  gratis te downloaden  via de website van het Raja Yoga Instituut
 • SUBTIELE ANATOMIE  (Ajita)  ,
  uitgeverij: Het Raja Yoga Instituut, Ilpendam,
  gratis te downloaden  via de website van het Raja Yoga Instituut
 • WETENSCHAP VAN DE ZIEL  (Ajita)  ,
  uitgeverij: Het Raja Yoga Instituut, Ilpendam,
  gratis te downloaden  via de website van het Raja Yoga Instituut
 • YOGA SUTRA’S VAN PATANJALI  (Ajita)  ,
  uitgeverij: Het Raja Yoga Instituut, Ilpendam,
  gratis te downloaden  via de website van het Raja Yoga Instituut

of bezoek de  website van het Raja Yoga Instituut!

Hoewel de boeken gratis zijn wil het Raja Yoga Instituut zijn hoge kwaliteit van Yoga onderwijs in de toekomst kunnen voortzetten. Voor het gebruik van de boeken kan je een bedrag storten op Postbankrekening 7988235 van Het Raja Yoga Instituut in Ilpendam met vermelding “Donatie”.

Een aantal van de boeken van het Raja Yoga Instituut zijn ook op het internet te bestellen via  Lulu.com  . Bij voldoende belangstelling kan onze school ze collectief bestellen, omdat er bij grotere afname korting wordt gegeven en de verzendkosten relatief goedkoper zijn.
Onze school wil daar niets aan verdienen en rekent er daarom geen extra kosten voor.

[/simpletab]

[simpletab title=”Tips”]

 • Kom omdat jij zelf wilt en niet omdat je moet.
 • Draag gemakkelijke kleding.
 • Neem pen en papier mee.
 • Probeer zo veel mogelijk bij de lessen te zijn. Mocht het voorkomen dat je onverhoopt niet kan, dan kan je jouw les inhalen op een andere avond. Je zal dan het meeste voordeel halen uit je opleiding.
 • Alleen bij voldoende aanwezigheid kan je in aanmerking komen voor een certificering. Het Raja Yoga Instituut stelt een norm van 80%.
 • Tijdens de meeste (middelbare-)schoolvakanties van Noord-Holland is er geen les, maar afwijkende afspraken hierover gaan in overleg met de groep.

Noot:  Alle uitgaven voor deze de Raja Yoga (docenten) opleiding zijn dan ook aftrekbaar van de belasting.

[/simpletab]

[/simpletabs]

Terug naar:   Yoga opleidingsaanbod