Vrijheid van meningsuiting!?

Gisteren luisterde ik naar de radio en hoorde een gesprek tussen Peter R. de Vries en Edwin Evers en het ging over de bekoelde relatie tussen Bram Moskowizs en Peter R. de Vries door het proces tegen Geert Wilders.

Peter vermoedde dat Wilders, Bram had verboden met Peter te praten terwijl ze normaal een goede relaties hadden. Best legitiem om aan dat verzoek van een cliënt te voldoen. Echter Peter uitte zijn verbazing dat Bram een man als Wilders verdedigd. Hij gaf meteen aan dat Wilders natuurlijk verdedigd moet worden, maar hij vroeg zich af hoe een Joodse man als Bram, waarvan in de tweede wereldoorlog een groot deel van zijn familie is vermoord juist Wilders verdedigd. Wilders is ook iemand die de waardigheid van hele groepen te grabbel gooit en daarmee de druk op de geïntegreerde samenleving vergroot. Iets met die strekking was ook wat Peter zei (Sorry dat ik hem niet meer precies kan citeren).

Edwin Evers was heel terughoudend dat te beamen en vroeg waarom Peter zich zo opstelde. Peter gaf aan dat hij ook een burger is van dit land en dat hij de door Wilders aangedreven onrust slecht vond voor zijn leefklimaat en dat van de Nederlanders en gaf aan dat Edwin zich ook best zo mocht uitspreken. Edwin reageerde met iets van: “Maar wat vind jij dan van de vrijheid van meningsuiting”. Peter zei dat een groot goed te vinden maar dat mag toch niet ten koste gaan van specifieke groepen of een gehele samenleving.

En daar heeft hij een goed punt. Dat kan nooit de bedoeling zijn, maar beide en de rest van Nederland schijnt nog niet echt door te hebben dat het hier helemaal niet gaat om de vrijheid van meningsuiting. Dat lijkt overigens in Nederland inmiddels een groter goed te zijn dan respect voor andere mensen of negatieve discriminatie van groepen, in de breedste zin van het woord.

Wilders en aanhangers verschuilen zich achter die vrijheid van meningsuiting, maar wat ze in werkelijkheid doen is keihard oordelen over mensen die ze niet eens kennen en al hun eigen meningen als waarheden poneren. Daarbij prima misbruik makend van zijn positie als parlementariër en met de onwetende massa er achteraan.

Als Wilders zich wil verschuilen achter die reeds genoemde vrijheid, dan zou hij een ander taalgebruik moeten hanteren. Als hij de Islam een inferieur geloof vind dan moet hij zeggen: “Ik vind de Islam een inferieur geloof.” Dat is dan zijn mening en daarin is hij vrij en zelfs om dat te roepen (hoewel ik dat vanuit zijn machtpositie nog niet gepast vind, maar dat is dan weer mijn mening).

Als hij roept dat de Islam een inferieur geloof is, dan poneert hij dat stellig als een waarheid en dan communiceert hij dat niet meer als een mening. Daarmee vergaat volgens mij meteen je vrijheid. Als je denkt dat je altijd alles en iedereen kan beledigen en dan geen weerstand oproept heb je het mis. Dat is de wet van Karma, de wet van oorzaak en gevolg. Je kan bij escalatie dan lekker zeggen: “Zie je wel dat ze onbetrouwbaar zijn”, maar wie ontrouw zaait zal het ook oogsten.

Misschien is het in het vervolg wijzer onze eigen menig geven en daarbij van die vrijheid te genieten. Anders blijven het harde oordelen en die zeggen altijd meer over diegene die oordeelt dan over wie geoordeeld wordt.

Jammer dat de meesten dit verschil (nog) niet begrijpen…