Starten met 2 Yoga Meestersgroepen

Inmiddels hebben wij zoveel inschrijvingen ontvangen dat we niet in staat zijn alle kandidaten in één avond te plaatsen. Daarom hebben we besloten de groep te splitsen en te starten met 2 eerste jaars groepen in de meestersopleiding. Deze starten op woensdag 30 augustus en donderdag 31 augustus 2017.

Door de splitsing van de groepen hebben we ook wat extra ruimte voor mensen die nu nog twijfelen, maar misschien toch door willen. Wij kunnen nog enkele kandidaten aannemen. Echter let wel op de toelatingseisen die aan deze opleiding worden gesteld. Zie voor meer informatie ook de pagina van de Yoga meestersopleiding.

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het aangeboden programma voor de Meestersopleiding door veel studenten als zwaar of pittig werd ervaren hebben we in overleg met en op advies van de Stichting Raja Yoga Nederland (internationaal geaccrediteerde school) besloten het lesprogramma aan te passen. Deze zomer zullen de details verder worden uitgewerkt. De opleiding zal blijven voldoen aan de normen die de internationale Yoga Federatie aan een Yoga Meestersopleiding stelt en het worden interessante opleidingsjaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.