Privacyverklaring

Privacyverklaring Pratyak Caitanya

Datum laatste wijziging: 15 september 2019

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Deze verklaring, vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Pratyak Caitanya worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te leren hoe Pratyak Caitanya met persoonsgegevens omgaat.

De term ‘Persoonsgegevens’ verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie onze privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u dus aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en meer in het algemeen het verwerken van persoonsgegevens voor de voornaamste doeleinden van de verwerking van betalingen en voor het verlenen van parkeerrechten.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 

1.1 Algemeen

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van het papieren inschrijfformulier wat u via de website kunt downloaden of in school wordt uitgereikt. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert voor een van onze cursussen of opleidingen en daarmee een contract afsluit voor de levering van deze diensten, of vragen die u stelt per email, Whatsapp, of SMS. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, die nodig is om u in staat te stellen van ons de juiste informatie te verstrekken en/of u een antwoord te bieden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen of delen met anderen.

Mocht iemand om uw contactgegevens vragen dan zullen wij die nooit zonder uw toestemming met anderen delen.

 

1.2 Verwerking van transacties

Meer specifiek, bij de inschrijjving, verzamelen wij de volgende informatie verzamelen:

Contact e-mailadres
Contact telefoonnummer(s)
Naam
Adres
Geslacht (om te weten hoe wij u kunnen aanspreken)
Geboortedatum
Geboorteplaats (om de inhoud van de lessen beter te kunnen koppelen aan de actualiteit. Wij zullen vanaf nu geen geboorteplaats meer vragen).

De persoonlijke gegevens zijn nodig om het contract voor een cursus of opleidingsjaar af te sluiten en voor de financiële afhandeling en boekhouding (lokale systemen).

Via uw betalingen worden automatisch ook de gegevens van de betaalrekening via onze bank zichtbaar. Deze informatie wordt door de Triodos Bank verzamelt en daar hebben wij geen invloed op. Wij gebruiken wel een download van deze bankafschriften voor controle mogelijkheden van de boekhouding (lokaal systemen).

 

1.3 Gebruik van het IP-adres en trackers op de website

Wij verzamelen geen IP-adres en hebben geen analyse tools draaien in de website.
Omdat onze website gebaseerd is op on een interactieve blog technologie wordt er op de site gebruik gemaakt van de Social Media Tracker Gravatar, die wij zelf niet actief gebruiken.

 

1.4 WhatsApp, SMS, email en Social Media

Pratyak Caitanya heeft geen bedrijfs WhatsApp- en SMS-service, maar gebruiken daarvoor onze privé accounts.Deze gebruiken we slechts om jullie vragen te beantwoorden of om elkaar te informeren over aanwezigheid of wijzigingen in de lessen. Als wij berichten op WhatsApp of via SMS ontvangen dan worden automatisch de bijbehorende telefoonnummers geregistreerd. We hebben geen actief beleid deze gesprekken weg te gooien dus de historie is aanwezig. 

Als wij worden gemaild wordt automatisch het email adres geregistreerd. Ook in het onderlinge email verkeer hebben wij geen beleid de mail historie weg te gooien dus deze is aanwezig.

Voor de rest doen we niets met deze informatie.

 

2. DELEN van uw informatie

We zullen u persoonsgegevens nooit met iemand delen zonder uitdrukkelijke toestemming.
Gegevens worden ook niet met andere commerciële instellingen gedeeld.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om om onze diensten te verlenen of uitvoering te geven aan de overeenkomst. Verder is Pratyak Caitanya wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties indien naar deze informatie wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zullen we deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak.

 

3. Gegevensintegriteit en beveiliging

We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze systemen te handhaven en om de privacy en veiligheid van de data te beschermen.

Onze PC’s en servers en met data worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.

We nemen de gegevensbescherming zeer serieus. Er zijn geen andere partijen dan Pratyak Caitanya die bij de systemen kan of deze kan inzien.

Desalniettemin, zijn we niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

 

4. UW RECHTEN: toegang en correcties

Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen, via info@caitanya.nl of schrijf naar “Pratyak Caitanya inzake Privacy”, A W Grootestraat 6, 1964 JH Heemskerk.

 

5. UW RECHTEN: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen.Gegevens die wij van u hebben geregistreerd voor de levering van onze diensten kunnen pas worden verwijderd als we onderling geen contractuele verplichtingen meer hebben.

Bovendien, kunt u de toestemming die u eventueel ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met: info@caitanya.nl of schrijf naar “Pratyak Caitanya inzake Privacy”, A W Grootestraat 6, 1964 JH Heemskerk”.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.

Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.

 

6. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

We slaan uw persoonlijke gegevens zoveel mogelijk op binnen de Europese Economische Ruimte (EU).
Onze contacten lijst in ons bedrijfs Google account.
Onze boekhouding database en backups worden onder meer opgeslagen op onze persoonlijke Microsoft Onedrive. De database en backups zijn toegangsbeveiligd en niet derhalve niet leesbaar voor derden.

Daarnaast wordt er een Onedrive backup gemaakt naar een lokale server.

Wij hebben geen controle over waar Microsoft en Google onze gegevens opslaan, maar ook zij hebben zich te houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor data uit Europa.

Zie ook:
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Micosoft: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

 

7. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan

Pratyak Caitanya behoudt persoonsgegevens tot 24 maanden na het einde van een cursus of opleiding, waarbij na deze periode worden alle persoonsgegevens vernietigd. Financiële gegevens, meer specifiek informatie over de transacties die u uitvoert, worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd.

 

8. Cookies

Wij maken alleen actief gebruik van zogenaamde functionele “cookies” om de ervaring van onze website goed te maken en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken.

“Cookies” zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen, maar dit kan de bruikbaarheid van onze website beperken.

 

9. Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics

Onze website maakt geen gebruik van Google Analytics of andere webanalyseservice.
Zowel Google als Google Analytics gebruiken zogenaamde “cookies”. Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website, (verwijzende URL), en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van Google vindt u hier: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

 

10. Verzameling en opslag van gebruiksgegevens

Wij verzamelen geen gegevens van u of van het gebruik van onze website.

 

11. Nieuwsbrief en direct marketing

Wij zullen van 25 mei 2018 extra nieuwsbrieven meer versturen en iedereen die op onze mailinglist staat, maar geen klant meer is, daarvan verwijderen. We houden ons het recht voor informatie over de opleidingen te versturen naar onze bestaande klanten.

Als u op enig moment uit onze directe maillijst wilt worden verwijderd en u geen verdere informatie van ons wilt ontvangen, kunt u dit doen door een mail te sturen aan info@caitanya.nl met de titel “Geen mailing gewenst”

 

12. Klachten

Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Pratyak Caitanya kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heemskerk, 21 mei 2018, bijgewerkt 15 september 2019