Privacy verklaring in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 zal in Europa de zogenaamde General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht worden. Deze regeling is ingesteld om privacy gevoelige data beter te beschermen, om misbruik daarvan te voorkomen. In Nederland wordt deze regeling uitgevoerd onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

AVG zorgt onder meer voor:

Alle bedrijven, instanties, verenigingen enzo moeten zich daar aan houden en vandaar dat we onze werkwijze en privacyverklaring daarop hebben aangepast.
Lees deze verklaring goed door.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.