Privacy verklaring in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 zal in Europa de zogenaamde General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht worden. Deze regeling is ingesteld om privacy gevoelige data beter te beschermen, om misbruik daarvan te voorkomen. In Nederland wordt deze regeling uitgevoerd onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

AVG zorgt onder meer voor:

Alle bedrijven, instanties, verenigingen enzo moeten zich daar aan houden en vandaar dat we onze werkwijze en privacyverklaring daarop hebben aangepast.
Lees deze verklaring goed door.

Starten met 2 Yoga Meestersgroepen

Inmiddels hebben wij zoveel inschrijvingen ontvangen dat we niet in staat zijn alle kandidaten in één avond te plaatsen. Daarom hebben we besloten de groep te splitsen en te starten met 2 eerste jaars groepen in de meestersopleiding. Deze starten op woensdag 30 augustus en donderdag 31 augustus 2017.

Door de splitsing van de groepen hebben we ook wat extra ruimte voor mensen die nu nog twijfelen, maar misschien toch door willen. Wij kunnen nog enkele kandidaten aannemen. Echter let wel op de toelatingseisen die aan deze opleiding worden gesteld. Zie voor meer informatie ook de pagina van de Yoga meestersopleiding.

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het aangeboden programma voor de Meestersopleiding door veel studenten als zwaar of pittig werd ervaren hebben we in overleg met en op advies van de Stichting Raja Yoga Nederland (internationaal geaccrediteerde school) besloten het lesprogramma aan te passen. Deze zomer zullen de details verder worden uitgewerkt. De opleiding zal blijven voldoen aan de normen die de internationale Yoga Federatie aan een Yoga Meestersopleiding stelt en het worden interessante opleidingsjaren.

Opleidingen voor het seizoen 2017-2018 gepland

Het rooster voor het nieuwe opleidingsjaar is gepland.
We starten het nieuwe seizoen op donderdag 31 Augustus 2017 en de laatste van de 40 lessen van het seizoen is gepland voor 5 juli 2018

Yoga
Met betrekking tot de Yoga bieden we één cursus namelijk de Yoga Meestersopleiding. In verband met onze beperkte lescapaciteit en een geplande wijziging in onze doelstellingen worden er (voorlopig?) geen basisjaar en docentenopleiding meer gestart.
De reden is dat we graag meer tijd willen maken voor eigen ontwikkeling en verdere studie naar en onderzoek van de Yoga. Dat kost tijd en met een fulltime baan en een goed draaiende school blijft daar niet veel tijd voor over. Intussen proberen wij een waardige opvolging te zoeken en we hebben misschien al een paar geïnteresseerden.

Met betrekking tot Yoga zal het aanbod er als volgt uitzien:

  • Voor de (3-jarige) Meestersopleiding zal het eerste jaar worden aangeboden op donderdagavond.
    Als er meer aanmeldingen zijn dan dat wij op donderdagavond kunnen plaatsen zal er een tweede lesavond op woensdag worden gepland. Op het inschrijfformulier kan worden aangegeven of woensdag voor jullie als inschrijver ook een mogelijkheid is. De groepsplanning zal dan eventueel in overleg met jullie persoonlijk gebeuren. Als te veel aanmeldingen zijn voor donderdag en er te weinig mogelijkheden zijn om naar de woensdag uit te wijken dan zal er slechts een avond starten en een maximaal aantal leerlingen worden toegelaten op basis van de volgorde van inschrijving.

Overzicht van de inhoud van alle cursussen die we gegeven hebben kunt u hier vinden. Heeft u belangstelling voor andere cursussen dan dat wij aanbieden, dan beveel ik u het Raja Yoga instituut aan te Ilpendam.

Inschrijven kunt u via het inschrijfformulier voor Yoga Meestersopleidingen.

De exacte data en tijden van onze opleidingen kunt u vinden in onze cursuskalender.

Open dagen worden ook dit jaar niet gepland, maar als u belangstelling heeft voor wat we doen of bieden dan kunt u contact met ons opnemen en maken we graag tijd vrij.

We hebben er nog steeds veel zin in en gaan er weer een mooi seizoen van maken.

Nieuwe lesschema 2016-2017 online

Beste allemaal.

Het nieuwe lesschema voor het komende cursusjaar 2016-2017 staat online. Het nieuwe seizoen start voor ons op donderdag 1 September 2016 met het laatste jaar van de docentenopleiding.

Voor de seizoenen 2017-2020 is opnieuw een meesteropleding gepland. De precieze lesdagen zijn nog niet bekend, maar dat kan een maandag- of een donderdagavond zijn. De inschrijving start rond maart 2017. Daarover volgt nader bericht op deze website.