Links

Links

Yoga

* Het Raja Yoga Instituut, Ilpendam
Misschien wel het beste yoga instituut in de wereld, met in ieder geval de enige Meestersopleiding in de wereld. Het Raja Yoga Instituut kreeg voor haar uitzonderlijke training (uniek in de wereld) in 2003 het erelidmaatschap van de Internationale Yoga Federatie.

* Ajna Tempel, Heemskerk
Yogaschool van en door Marloes Zonneveld. Marloes is in opleiding (geweest) voor Raja Yoga docente aan onze school.

* Mamasté, Zwangerschapsyoga, Heemskerk
Zwangerschapsyoga en yoga voor jonge moeders door de gecertificeerde Zwanerschapsyoga instructrice Krista Beentjes. De lessen worden gegeven op onze school.

* Raja Yoga, Aalsmeer
Een fantastische collega, Tom Verlaan, van hetzelfde opleidingsjaar. Ook hij biedt cursussen in de lijn van het Raja Yoga Instituut en de Internationale Yoga Federatie.

* Yoga en Ayurveda informatiecentrum, Lutjewinkel
Dit is de webshop van Sander van der Kruk benodigdheden voor Yoga (o.a. matjes en kussentjes) en Ayurveda. Hij is opgeleid in de lijn van Het Raja Yoga Instituut. Daarnaast is de webwinkel ook een groothandel voor bedrijven. Hij levert mooie en zuivere producten voor een bijzonder nette prijs.

* Yoga Alliance of Europe
Deze alliantie, die wordt voorgezeten door de directeur van Het Raja Yoga Instituut probeert o.a. een netwerk van Europese yogascholen te bewerkstelligen.

* International Yoga Federation
De federatie behartigt de belangen van 400 miljoen yoga beoefenaars in de wereld door “toe te zien” op de kwaliteit van de yoga die wordt onderwezen. De directeur van Het Raja Yoga Instituut is erelid en speciale adviseur van de Federatie.

We hebben de links met zorg verzameld. Als u desondanks constateert dat een van deze links niet werkt of verkeert verwijst zou u dat dan even aan ons willen melden. Alvast veel dank.

Overige

* Privacyverklaring Pratyak Caitanya
De privacy verklaring van Pratyak Caitanya, met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).