Kwaliteit bevestigd

In Januari heeft Peter van Lieshout officieel de titel “Yoga Meester” of “Yogacharya” gekregen via de Nederlandse vertegenwoordiger van de Internationale Yoga Federatie.

Deze titel wordt niet afgegeven op basis van het volgen van opleidingen, maar er wordt beoordeeld of de kandidaat werkelijk meester is geworden over zijn of haar eigen leven.
Een dergelijk titel is achteraf een bevestiging dat we als school op de goede weg zijn gebleven en ik ben mijn leraar dan ook heel dankbaar voor zijn wijsheid en richting die hij me altijd (nog steeds) heeft gegeven.