Huisregels

Huisregels

Richtlijnen als “huisregels”
Daar regels een vorm van dwang zijn, zijn zij tegen de levensprincipes van de yoga. Niet dat yogi’s zich niet aan regels houden, maar zij beleven regels en wetten vanuit het gedachtegoed, waaruit die regels zijn opgebouwd en niet omdat het moet.
Dat gedachtengoed lijkt echter niet voor iedereen vanzelfsprekend en daarom gaan we deze regels strenger hanteren. In het uiterste geval is een mogelijke sanctie, het niet meer mogen deelnemen aan de lessen of cursussen.

In kader van de bouw- en bedrijfsvergunning hebben we met de buren in onze straat duidelijke afspraken gemaakt over de mogelijke overlast en de beperking daarvan. Wij hebben aangegeven dat wij onze klanten zouden vragen de auto’s niet in onze straat op de rijbaan en in de bocht te parkeren. Als resultaat blijft er in onze straat weinig parkeerruimte over anders dan de in GEEL   gemarkeerde delen.

  • Er kan op onze oprit worden geparkeerd als daar plek is (dicht tegen de heg aan!).
  • Er kan op de parkeerstrook in straat worden geparkeerd als daar plek is.
  • Er kan voor de verkeersdrempel op de rijbaan worden geparkeerd als daar nog plek is en dan bij voorkeur aan de rechterkant (vanaf de Kerkweg gezien).
  • Voor de rest is er altijd plek genoeg op de Kerkweg en de Jonkheer Geverslaan.

Er mag niet worden geparkeerd:

  • Op de rijbaan, waar dan ook in de straat (behalve voor de verkeersdrempel).
  • In onze voortuin, uit respect voor de privacy van de mensen in ons huis.
  • als zij ’s avonds naar huis gaan, niet te veel lawaai te maken. Vanuit sociaal oogpunt spreekt dat vanzelf.
  • Dit zijn de enige richtlijnen die wij hanteren. Ik hoop dat het voor niemand bezwaarlijk is zich aan deze richtlijnen te houden, zodat onze school geen overlast voor de omgeving zal zijn.

Wij danken jullie voor jullie medewerking.

Luchtfoto van omgeving van Yoga School, Pratyak Caitanya